Waarom investeren in grootzakelijke PV:

PV-installaties bestaan uit zonnepanelen, vermogenselektronica, draagconstructie, brutoproductie- meter, dakdoorvoer en kabels.  Zonnepanelen vormen ca. 50% van de kostprijs van de totale PV-installatie.

De prijs inclusief montage van een kwaltiteits-PV-installatie is gedaald van ca. € 6.60 per Wp in 2004 (1e project Souverein Advies) naar minder dan € 0.85 per Wp in 2019. In een asymptotisch patroon, dus eerst snel maar later steeds langzamer. Sinds maart 2019 stijgen ze weer: ca. +7.5% prijsverhoging voor de panelen dus ca. 4% voor de PV-installatie algeheel. Daarnaast zijn de installatiekosten per 2020 flink gestegen (schaarste aan goede PV-monteurs).
De zonnepanelen waren in 2018 in prijs gedaald door voornamelijk het feit dat de EU niet meer meedoet met Trump sancties tegen Russia/China (de MIP importregel is afgeschaft). De regio Shanghai produceert laatste jaren veel betere zonnepanelen dan bijv. Duitsers. Duitse producenten gaan ook regelmatig failliet. Zoals recent het eens gerenommeerde Solarworld, recent voor de 2e keer in 5 jaar.

In 2020 is de SDE-zakelijke-PV-subsidie (de enige subsidie bijna altijd) ca. 1/7 van de SDE in 2017. Deze zal de komende jaren verder worden afgebouwd.

PV-panelen waren sinds maart 2019 aan een stijgende prijstrend begonnen na jaren van prijsdaling, dit kan door Corona problemen tijdelijk verstoord worden. Tijdelijk: omdat in alle landen met eenzelfde (of meer) zonintensiteit-zonneuren zoals Spanje zonder subsidie een zonnepark tegen lagere all-in-kWh-kostprijs kan produceren dan een kolen-aardgas-kern-biomassa-elektricteitscentrale. Dus Corona economische krimp of niet, dit veranderde fundamenteel het energielandschap. Bedrijven als Google noemen vaak PV (en windturbines) de "default choice" voor hun data centers.

Het werk van SouvereinAdvies kost bij stichting ca. 0.2 tot 0.5 jaar terugverdientijd (0.2 bij ca. 1500 panelen) maar door haar ontwerp en toezichtwerk stijgt het PV-rendement meestal. Dus meer kWh- en SDE-inkomsten. Aantoonbaar sinds 2016 gemeten over ca. 72 grote vlakdak PV-installaties in Nederland.
Souverein Advies heeft in december 2019 bij een bestaande PV-installatie een "verzekering-audit (28 vragen)" van het bekend UK-USA verzekeringsberijf AON gehad. Dit is goed gegaan maar PV & verzekeringseisen dus verzekeringskosten blijft een wisselend gebeuren.

 ScreenHunter 62 Oct. 09 13.45

ScreenHunter 61 Oct. 09 13.34
Het globale CO2 percentage is momenteel het hoogste in de laatste 2 miljoen jaar. Dus het argument "ach dat is in het verleden toch veel vaker voorgekomen" gaat niet helemaal op.
Als de 500 ppm wordt gebroken is dit percentage het hoogste in de laatste 15 miljoen jaar.

Alle broeikasgassen op een rij wereldwijd. In 2017 was CO2, CH4 en NO2 resp. verantwoordelijk voor 65.7%, 16.6% en 6.4% van het "broeikaseffect (even wat versimpeld geformuleerd)". Bron is https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html

ScreenHunter 60 Oct. 09 13.34

Ander klimaatgerelateerd oktober2018 nieuws:
https://www.rt.com/news/440625-climate-change-un-report/  en https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/ipcc-rapport-over-opwarming-van-de-aarde-tot-1-5-c

Kabinetsplannen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/05/kamerbrief-kabinetsappreciatie-voorstel-voor-hoofdlijnen-van-een-klimaatakkoord

 De opvallende 9 oktober 2018 Urgenda uitspraak Gerechtshof:
https://nos.nl/artikel/2254029-hof-kraakt-verweer-staat-nederland-moet-uitstoot-sneller-terugdringen.html en https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2610

Souverein SolarEdge Certified Installer

 

 

© Souverein Advies 2020 | Reelaar 12 | 7414BV | Deventer | KvK: 05063093