Souverein Advies adviseert bedrijven bij:

 1. Ontwerp en begeleiding van dakgebonden zonnepaneelinstallaties voor elektriciteitsopwekking (PV genoemd). Een duurzame energiecentrale op het dak met bovengemiddelde windbestendigheid, weinig onderhoud, bovengemiddelde kWh/jr productie gedurende 20-25 jaar levensduur is niet eenvoudig. Maar erg rendabel als men 7-9 jaar terugverdientijd eerst accepteert. Ook handig voor bedrijfsimago, energielabel, energieparagraaf milieuvergunning.
 2. Energielabels regelen en mede bepalen. Zonder een label mag een pand niet verkocht/verhuurd worden. Voor kantoorgebouwen is bovendien minimaal label C in 2023 verplicht, anders mag het niet in gebruik zijn (per 1 oktober 2018 wet). Redelijke pakkans bij overtreding, boete € 10.000,- tot € 20.250,-. Eigenaar, niet huurder/notaris, is strafbaar.
 3. Energie-inkoop. O.a. voor Wildkamp Nederland. Specialiteit: windstroom van bepaalde Nederlandse landwindparken. Op verzoek wordt elk jaar gratis aangetoond dat een stuk van de windparkopbrengst naar de klant is gegaan (administratief). Bestuderen internationale trends om juist op een prijsdip te kunnen inkopen.
 4. Analyseren van PV die Souverein Advies niet heeft ontworpen/begeleid. Actueel want PV is een hype waarin veel misgaat.
 5. Analyse hoe de gebouwenergieneutraliteit bereikt kan worden.
 6. Aanvraag van energiesubsidies en fiscale voordelen. Dit hard dichttimmeren zodat erna geen problemen ontstaan.

Souverein Advies is onafhankelijk bedrijfsenergieadviseur sinds 1996. Sinds 2002-2004 toenemend in PV, gebouwenergieneutraliteit, subsidies/EIA gespecialiseerd. Sinds 2015 in energie-inkoop. Sinds kort ook regelen van kwaliteits-bedrijfs-energielabels (er worden momenteel veel technisch foutief onderbouwde labels afgegeven).

Souverein Advies profileert zich qua zonnepaneelinstallaties (PV) door:

 1. De eindgebruiker (investeerder) van zakelijk PV ontzorgen van A tot Z. Souverein Advies doet alles inclusief elke schroef controleren maar besteedt doelbewust de fysieke installatie uit. Twee partijen weten vaak ook meer dan één.
  Ze is de afgelopen jaren ook het PV-ontwerpwerk gaan doen omdat veel installateurs beter blijken te zijn in praktische zin.
 2. Voorkomen dat de eindgebruiker door een handige PV-projectontwikkelaar/installateur "ingepakt wordt" en pas ruim na de ingebruikname hiervan bewust wordt.
  Er geldt een zeer hoge margedruk bij de PV-aanbieders. PV-installaties kunnen namelijk niet eenvoudig na oprichting veranderd worden. Voorkomen dat PV geplaatst wordt op dakbedekking die ruim voor het einde van de PV-levensduur versleten zal zijn.
  Bovendien beseffen veel eindgebruikers niet dat het technisch uitdagend is om na 20-25 jaar levensduur nog ruim windkracht12 bestendig te zijn èn een hoog technisch rendement te halen met relatief weinig onderhoud. Veel installateurs kunnen gewoon niet op dit vlak een landelijk ruim bovengemiddeld kwaliteitnivo halen, hierop gaan veel aanbestedingen vaak mis.
  Een installateur ontwerpt vaak niet zelf, terwijl ze dit wel zegt. Installateurs kunnen dit vaak onvoldoende en besteden het uit aan een projectburo van de groothandel. Dit projectburo kent vaak niet de ins & outs van het project en de eindgebruiker. Ook ontbreekt vaak een diepgaand realistisch technisch/economisch terugverdientijdmodel. De eindgebruiker beseft niet dat er van de ca. 600 zonnepaneelproducenten maar 2 of 3 producenten echt overall zeer goed zijn. De meeste anderen zitten vele kwaliteitsniveaus daaronder. Ze zijn weliswaar goedkoper, maar dit loont niet blijkt na grondige analyse.
  Een dito verhaal bij PV-draagconstructies en vermogenselectronica. Een mooie terugverdientijd heeft weinig zin als na 12 jaar de draagconstructie in zware storm faalt. Veel installateurs hebben jarenlang ervaring om een onervaren klant op bewust/onbewust onjuiste gronden te overtuigen.
 3. Vaak wordt in Nederland bedrijfsdak-PV aangelegd zonder een kwalitatief helder en hoogstaand constructief rapport aangaande de dakbeplating, kolommen en spanten in de nieuwe situatie. Dit wil Souverein Advies voorkomen. En hoeveel cm poedersneeuw na plaatsing nog toelaatbaar is.
 4. Regelen dat de eindgebruiker technisch het beste standaardmateriaal krijgt tegen een beperkte meerprijs.
  Deze meerprijs verdient zich dus snel terug.
 5. Regelen dat de eindgebruiker producten van solvabele producenten krijgt.
  Het april2018-faillisement van Duitse gerenommeerde PV-producent Solarworld is een mooi voorbeeld. Na 2016-2017-solvabiliteitsproblemen van voormalig wereldleider Yingli en Hanergy (in 2 dagen -90% op de Nasdaq beurs).
 6. Eindgebruikers proberen te behoeden voor een doorstartende installateur in de komende 20-25 jaar.
  Vaak wordt een installateur vertrouwt als deze gelikt overkomt, met veel omzet en mooie garanties. Doordat slechtere PV veel garantie-schade kan geven zou een installateur kunnen doorstarten. De klant is dan alle garanties kwijt. Los daarvan: als eindgebruiker is een installatie wenselijk die veel beter functioneert dan het bodemnivo van de garanties. Liever geen overleg over tegenvallende prestaties.
 7. Voor de eindgebruikers een realistische business case maken middels een RA-accountant goedgekeurd rekenmodel.
  Dit rekenmodel berekent de economische terugverdientijd en de Return on Investment (R.O.I.). Bij andere adviseurs zijn vaak de formules achter de berekeningen niet zichtbaar.
 8. Omdat in de PV-hypemarkt onafhankelijk deskundig bouwtoezicht een must is.
  De PV moet namelijk na 25 jaar nog 80% van het aanvangsrendement presteren en bovendien voorzien zijn van een uitgebreid opleveringsrapport. Zonder dit kan de PV niet fatsoenlijk doorverkocht worden.
  Bouwtoezicht: zelfs bij de betere installateurs lopen de zaken op het dak meestal niet optimaal. Bij ca. 1 op de 30 tot 50 zonnepanelen. Is in overleg makkelijk te verhelpen.
 9. Souverein Advies  zegt:  “Goedkoop is duurkoop” en onderbouwt dit sinds 2016 met harde cijfers. De betere PV is windkracht "13" bestendig, produceert ca. 8-15% meer kWh/kWpiek (ook op lange termijn), krijgt daarom ook ca. 8-15% meer SDE-subsidie en is makkelijker/goedkoper te onderhouden.
 10. Veel eindgebruikers gaan met een partij in zee die via een verbonden bank een 15 jaar lopende financiering kan aanbieden (uitsparen werkkapitaal eindverbruiker). Men ziet echter niet dat dit ook fikse nadelen heeft. De BV van dit project (eigendom van de bank) ontvangt de aantrekkelijke 15 jaar durende SDE-subsidie, de bank bepaalt de kwaliteit op het dak (installatie mag falen na 15 jaar), de kenmerken van de PV worden slecht vastgelegd zodat doorverkoop na 20-25 jaar lastig wordt, etc.
  Souverein Advies is van mening dat te snel contracten op dit vlak getekend worden door eindgebruikers. Souverein Advies adviseert: "keep it simple" en investeer zelf in PV, in fases.
 11. Zonnepanelen worden langzaam goedkoper maar de kosten van vermogenselectronica, PV-draagconstructie, montagearbeid, engineering, toezicht, brutoproductiemeter etc. stijgt. Tevens wordt de SDE-subsidie jaarlijks fors afgebouwd. Dus dat PV bijna gratis gaat worden, dat daarom wachten met investeren verstandig is, lijkt ongeloofwaardig voorlopig. Al zou productie van zonnepanelen haast gratis zijn ondanks R&D en dure Duitse keuringen: de betere komen uit regio Shanghai en zullen getransporteerd moeten worden, ingeklaard worden bij de Douane, door de groothandel verwerkt moeten worden etc.
 12. Souverein Advies hanteert geen bonussen/fees van partijen, Souverein Advies werkt puur voor de eindgebruiker van de PV.
 13. Souverein Advies is goed op de hoogte van vaknieuws, ook globaal gezien. www.twitter.com/esouverein

De betere monitoring tot op paneelnivo, ook makkelijk inzichtelijk voor de eindgebruiker. Deze monitoringkwaliteit in Nederland is nog lang niet standaard:

Solaredge Layout Playback

 

 PV installatie devil is in the details sept2015 small
Souverein Advies toont aan dat het op details aankomt qua PV-draagconstructie:
PV-draagconstructies bestaan hoofdzakelijk uit metaal en zetten uit bij hogere temperaturen. Tussen PV-segmenten moet daarom voldoende afstand toegepast worden. Anders kan een segment niet vrij uitzetten en ontstaan er mechanische spanningen.

© Souverein Advies 2018 | Reelaar 12 | 7414BV | Deventer | KvK: 05063093