Informatieplicht Energiebesparing (uiterlijk 5 december 2019 voor EED-plichtige bedrijven)

Het energielabel voor bedrijfsgebouwen is alleen verplicht (bij verkoop of verhuur) van kantoor/vergader/bijeenkomstgebouwdelen. Omdat de overheid de energieregels (voorkomen versterkt broeikaseffect atmosfeer) aan het aantrekken is bij sectoren die niet zoveel weerstand hiertegen bieden (Schiphol AirFranceKLM wel) was het logisch dat de regels voor de overige gebouwdelen aangetrokken zouden worden richting de grotere productie- en opslagruimten via de Wet Milieubeheer. Nu de maak-economie weer aardig draait. De kantoor/vergader/bijeenkomst- gebouwdelen krijgen veel vrijstellingen bij een goed energielabel.

Wet Milieubeheer energieparagraaf art 2.15 betreft de verplichting om alles te doen waarvan de overheid denkt dat de terugverdientijd minder dan 5 jaar bedraagt. Art 2.15 bestond al vele jaren maar werd vaak niet voldoende gehandhaafd. Met de landelijke Informatieplicht Energiebesparing is dit veranderd. Dit is in mijn optiek een serieus ding net als een belastingaangifte. Het zal de basis van energiebeleid bepalen van de machtige provinciale Omgevingsdiensten naar (uw) bedrijven. Deze aangifte informatieplicht is verplicht per 1 juli 2019 (voor een eigenaar of een verhuurder). Geldt niet voor bedrijven met minder dan 50.000 kWh/jr verbruik en bedrijven met grootschalig gevaarlijke stoffen/vervuilende emissies. Voor heel grote bedrijven geldt geen Informatiepicht maar wel MJA3 en EED.
Per eind 2019 zal vermoedelijk een boete van € 250-500,- /week gaan volgen als een aangifte Informatieplicht niet voldoende is ingediend (bron: leidinggevende Omgevingsdienst). Indien de Omgevingsdiensten dit niet doen zal de Informatieplicht weinig serieus meer genomen worden en het is een kleine moeite voor een monopolist om een sanctie op te leggen (mening). Want medio sept 2019 heeft ca 40-50% van de plichtige bedrijven nog niet ingediend.

Het is mijn mening dat het voor een bedrijf verstandig is om gewoon keurig mee te doen aan deze verplichting en niet te wachten op de boetebrief. En deze aangifte deskundig te laten opstellen want heel vaak blijkt een aanvankelijke verplichting voor een bepaald bedrijf niet van toepassing te zijn. Met een goed vastgelegde werkdocument/onderbouwing want over 4 jaar dient deze aangifte opnieuw plaats te vinden.

Souverein Advies heeft de Informatieplicht voor 16 bedrijven verzorgd in mei-september 2019. Vaak redelijk grote MKB-bedrijven. Souverein Advies weet na veel pijn en moeite hoe met bepaalde onduidelijkheden van de Informatieplicht omgegaan moet worden (brancheverenigingen is dit vaak niet gelukt). Ter illustratie: een onervaren persoon heeft vermoedelijk 3-5 werkdagen tijd nodig voor opstellen van een goede aangifte Informatieplicht.

Daarnaast doet Souverein Advies voor heel grote bedrijven de EED. Dit is een soort "Informatieplicht-Large". O.a. voor de landelijke keten Wildkamp.

© Souverein Advies 2019 | Reelaar 12 | 7414BV | Deventer | KvK: 05063093