Souverein Advies maakt de business case, ontwerpt en doet bouwbegeleiding van grootzakelijke PV-projecten (zonnepanelen om kWh op te wekken):

Als onafhankelijke deskundige "zonnepanelenprofessor" (zo noemen twee klanten mij) van de PV-eindgebruiker neemt Souverein Advies de gehele bouw van de PV op zich, zonder de fysieke montage.

Business case, heel belangrijk bij aanvang:

Bij aanvang isbelangrijk: of uw terugverdientijd-eis realistisch is gezien de bedrijfsplannen, het dak constructief voldoende sterk is (haast altijd, PV is tegenwoordig niet zwaar meer), of er voldoende sterk dakoppervlak aanwezig is (meestal wel) en of de dakbedekkingleeftijd al bereikt is (vaak een probleem).
SouvereinAdvies regelt bij de netbeheerder dat er teruggeleverd kan worden aan het net. Voor zonneparken en slecht ontworpen grote dak-PV-installaties is dit lastiger in de regio Overijssel-zuidDrenthe. Echter nog niet voor SouvereinAdvies PV-ontwerpen.

Hierna volgt een concept PV-ontwerp en vaak ook een concept PV-offerte van een installateur.

Daarna volgt de business case meestal: Souverein Advies heeft afgelopen jaren een tvt-model ontwikkeld dat technisch zeer compleet is en RA-accountant goedgekeurd is. Hiermee is Souverein Advies landelijk gezien redelijk uniek. PV-projectontwikkelaars presenteren vaak gelikte tvt-modellen maar onderbouwen hun formules en input niet grondig.

Een tvt-berekening is belangrijk omdat Souverein te vaak in de praktijk opgeleverde projecten ziet met verdacht lage tvt's ondanks zichtbaar laag technisch rendement en lage toegekende SDE-subsidie. Regelmatig wordt tvt= 5 - 7 jaar geclaimd waarbij eigenlijk 13-18 jaar correct zou zijn bij dit soort snel-snel-installaties.  Een soort PV-bouwfraude dus in deze PV hype markt.
Kwaliteits-PV-installaties geven de eindgebruiker veel minder zorgen, gaan veel langer mee en scoren ca. 7.0 - 8.0 jaar terugverdientijd. Een heel mooie prestatie want daarna "begint het feest", de PV draait conform garanties na 25 jaar nog op 80% (dan doorverkopen tijdens dakbedekking-vervanging).
Het financieel PV rendement is gemiddeld over de eerste 10 jaar ruim 10%, Dankzij de forse SDE-subsidie bovenop de inkomsten uit vermeden inkoop van kWh (en netwerkkosten etc.).

Het kWh/kWp technisch rendement wordt onderbouwd in de Benchmark GroteVlakdakPVinNL, 2018-editie. Dit betreft ca. 72 installaties van groter dan 550 zonnepanelen. Verschillen qua PV-veroudering en geografisch zonaanbod zijn gecorrigeerd.


Overig:

Souverein Advies installeert niet. Ze selecteert ze een goede installateur voor de klant (zonder dat ze fees krijgt van groothandel/installateur) met:

  • Jarenlange praktijkervaring op het gebied van grote zonnepaneelinstallaties (PV).
  • Een innovatieve partij met goed opgeleid en eerlijk gemotiveerd personeel.
  • Met lange termijnvisie en een vermoedelijk bovengemiddelde solvabiliteit.

Souverein Advies regelt tevens energiesubsidie SDE (vaste vergoeding per PV kWh, ook over de zonnestroom die uw bedrijf zelf verbruikt) of fiscale voordeel EIA. En eventueel provinciale financiering voor de duur van 15 jaar (soms is dit slechts 5 jaar). Ook heeft ze bankaire connecties.

Voor de klanten van Souverein Advies wordt net zolang SDE-subsidie aangevraagd (zonder extra kosten) totdat een aanvraag voor een redelijk bedrag is gehonoreerd.

 

Esdec aanbeveling SouvereinAdv

Esdec Clickfit en Flatfix is met afstand de marktleider in Nederland.

 

 

© Souverein Advies 2019 | Reelaar 12 | 7414BV | Deventer | KvK: 05063093