Souverein Advies realiseert grootzakelijke PV-projecten (zonnepanelen om kWh op te wekken):

Als onafhankelijke deskundige "zonnepanelenprofessor" (zo noemen twee klanten mij) van de PV-eindgebruiker neemt Souverein Advies de gehele bouw van de PV op zich, zonder de fysieke montage.

Business case, heel belangrijk bij aanvang:

Bij aanvang van een dakgebonden PV-project is belangrijk:

1. Of uw terugverdientijd-eis realistisch is gezien de bedrijfsplannen.

2. Of het type dakisolatie geen verzekeringstruikelblok is.

3. Of de dakbedekkingstaat geen struikblok is.

4. Het dak constructief voldoende sterk is en hoeveel oppervlak dit betreft (bijna altijd sterk genoeg behalve bij grote liggeroverspanningen of slechte aannemers, PV is tegenwoordig niet zwaar meer).

5. Wanneer een betere installateur tijd voor heeft voor dit project. Omdat alleen de beste installatiebedrijven en monteurs voldoen voor de strenge eisen van de gebouwverzekeraars. Dit is een groot probleem in de PV-markt. 

6. SouvereinAdvies bij de netbeheerder kan regelen dat er zomers/weekends teruggeleverd mag worden aan het net (heel belangrijk, vaak met SPOED,).  Souverein heeft goede connecties met bijv. Enexis waardoor net iets meer kan in de praktijk.

Hierna volgt:
7. Een concept PV-ontwerp en vaak ook een concept PV-offerte van een installateur. Ook reserveert Souverein Advies zelf het betere PV-materiaal. Meestal beter dan de installateur dit kan. Souverein Advies kan gratis materialen reserveren met installateurskortingen bij de enige 3 Nederlandse PV-groothandels. Ook opslag kan bij hen na aankoop.

8. Daarna volgt de business case: Souverein Advies heeft afgelopen jaren een tvt-model ontwikkeld dat technisch zeer compleet is en RA-accountant goedgekeurd is. Hiermee is Souverein Advies landelijk gezien redelijk uniek. PV-projectontwikkelaars presenteren vaak gelikte tvt-modellen maar onderbouwen hun formules en input niet grondig.


Souverein ziet te vaak in de praktijk opgeleverde projecten met verdacht lage tvt's (economische terugverdientijd) ondanks zichtbaar laag technisch PV-rendement en lage toegekende SDE-subsidie. Regelmatig wordt tvt= 5 - 7 jaar geclaimd waarbij eigenlijk 13-18 jaar correct zou zijn bij dit soort snel-snel-installaties.  Een soort PV-bouwfraude dus in deze PV hype markt.
Kwaliteits-PV-installaties geven de eindgebruiker veel minder zorgen, gaan veel langer mee en scoren ca. 7.0 - 9.0 jaar terugverdientijd. Daarna "begint het feest", de PV draait conform garanties na 25 jaar nog op 80% (dan doorverkopen tijdens dakbedekking-vervanging).
Het financieel PV rendement is gemiddeld over de eerste 10 jaar ruim 10%, 

Het kWh/kWp technisch rendement wordt onderbouwd in de Benchmark GroteVlakdakPVinNL, 2019-editie. Dit betreft ca. 72 installaties van groter dan 550 zonnepanelen. Verschillen qua PV-veroudering en geografisch zonaanbod zijn gecorrigeerd.

Souverein Advies installeert niet maar controleert de monteurs wel uitgebreid in hun uitvoering (nodig !).
Ze selecteert ze een goede installateur voor de klant (zonder dat ze fees krijgt van groothandel/installateur) met:

  • Jarenlange praktijkervaring op het gebied van grote zonnepaneelinstallaties (PV).
  • Een innovatieve partij met goed opgeleid en eerlijk gemotiveerd personeel.
  • Met lange termijnvisie en een vermoedelijk bovengemiddelde solvabiliteit.

Esdec aanbeveling SouvereinAdv

Esdec Clickfit en Flatfix is met afstand de marktleider in Nederland.

 

 

© Souverein Advies 2023 | Reelaar 12 | 7414BV | Deventer | KvK: 05063093