Informatieplicht Energiebesparing - een serieuze overheidsverplichting

Het energielabel bedrijfsgebouwen is alleen verplicht (bij verkoop of verhuur) voor kantoor/vergader/bijeenkomstgebouwdelen. Omdat de overheid de energieregels (voorkomen versterkt broeikaseffect atmosfeer) aan het aantrekken is bij sectoren die niet zoveel weerstand hiertegen bieden (Schiphol AirFranceKLM wel) was het logisch dat de regels voor de productie- en opslagruimten (niet omgevingsvergunning-EPC- en energielabel-plichtig) aangetrokken zouden worden via de Wet Milieubeheer. De kantoor/vergader/bijeenkomst- gebouwdelen krijgen hierbij veel vrijstellingen bij een goed energielabel.

Wet Milieubeheer energieparagraaf art 2.15 betreft de verplichting om alles te doen waarvan de overheid denkt dat de terugverdientijd minder dan 5 jaar bedraagt. Art 2.15 bestond al vele jaren maar werd vaak niet voldoende gehandhaafd. Met de landelijke Informatieplicht Energiebesparing is dit veranderd begin 2019. De Informatieplicht is in mijn optiek een serieus ding vergelijkbaar met een belastingaangifte. Het is de basis van dwingend energiebeleid van de machtige provinciale Omgevingsdiensten naar (uw) bedrijven. Inspecteurs komen bijna zeker binnen 1-2 jaar langs, is de praktijk. Deze aangifte informatieplicht is verplicht per 1 juli 2019 (voor een eigenaar of een verhuurder), voor EED-plichtige bedrijven per 5 december 2019. Voor heel grote bedrijven (bijv. 2 van mijn klanten) geldt zowel de Informatieplicht + een EED-concern-rapportage-plicht, beide onder toezicht van RVO i.p.v. de Omgevingsdiensten.

De MJA3-bedrijven nemen eind 2020 afscheid van de MJA en dienen per juli 2023 een aangifte Informatieplicht te doen (controle door de  Omgevingsdienst) of per 1-1-2021 een EED-rapportage te doen (alleen bij heel grote bedrijven, vaak met veel vestigingen). 

De Informatieplicht Energiebesparing geldt niet voor bedrijven met minder dan 50.000 kWh/jr verbruik en/of vergunningsplichtige bedrijven (inrichting C Activiteitenbesluit Milieubeheer dus met grootschalig gevaarlijke stoffen/vervuilende emissies). Echter de vergunning zal, bij bedrijven met meer dan 200,000 kWh jaarverbruik, medio 2021 door de Omgevingsdienst dusdanig aangepast gaan worden dat qua inhoud de Informatieplicht Energiebesparing wel uitgevoerd zal moeten worden plus mogelijk iets extra´s qua voor de productieprocessen.
De EED-plicht geldt wèl bij vergunningsplichtige bedrijven.

Niet voldoen aan de Informatieplicht betekent een 6 weken boetevrije periode (om alsnog in te leveren) met erna € 250-500,- boete/week. Tenzij bijv. een flinke Corona-omstandigheid zoals een totale lockdown.

Het is mijn mening dat het voor een bedrijf verstandig is om gewoon keurig mee te doen aan deze verplichting en niet te wachten op de boetebrief. En deze aangifte deskundig te laten opstellen want heel vaak blijkt een aanvankelijke verplichting voor een bepaald bedrijf niet van toepassing te zijn. Met een goed vastgelegde werkdocument/onderbouwing want over 4 jaar dient deze aangifte opnieuw plaats te vinden.

Souverein Advies heeft de Informatieplicht voor 18 bedrijven verzorgd sinds 2019. Vaak redelijk grote MKB-bedrijven. Souverein Advies weet, na veel pijn en moeite, hoe met bepaalde onduidelijkheden van de Informatieplicht omgegaan moet worden (brancheverenigingen is dit vaak niet gelukt). Ter illustratie: een onervaren persoon heeft vermoedelijk 3-5 werkdagen tijd nodig voor opstellen van een goede aangifte Informatieplicht.

Daarnaast doet Souverein Advies voor heel grote bedrijven de EED. Dit is een soort "Informatieplicht-Large". O.a. voor de landelijke keten Wildkamp en Intergas (o.a. verwarmingsketels).

© Souverein Advies 2023 | Reelaar 12 | 7414BV | Deventer | KvK: 05063093