Souverein Advies verzorgt het aanvragen van PV-subsidie SDE en fiscaal voordeel EIA. Ze heeft hiermee ervaring sinds 2004 en een goede track record opgebouwd.

Ook bij bedrijfs-LED verlichting & EIA. LED-verlichting wordt vaak verplicht te plaatsen via de Informatieplicht Energiebesparing. Belangrijk is echter dat LED-verlichting gecontracteerd wordt die (net wel) voldoet aan de strenge EIA2020-eisen, vaak een best technisch puzzelwerk. Souverein Advies zorgt ook dat het investerende bedrijf bij een reguliere belastinginspectie (over vele jaren) haar EIA voor LED lampen technisch goed kan verantwoorden (samen met de installateur). 

Landelijke SDE-subsidie is in 2019-2020 enorm gereduceerd (alleen voor nieuwe aanvragen). Waarvoor ik mijn klanten had gewaarschuwd. Ik had insider informatie, zag het al sinds 2016 aankomen. SDE is bovendien lastig aan te vragen via een veliingsysteem waaraan ook andere energiebronnen dan PV meedoen. Jaarlijks worden vele miljarden euro's door de overheid toegekend aan SDE toegekend. Echter verwacht ik dat in komende jaren in toenemende mate SDE-gelden toegekend zullen worden (ten kosten van PV) aan windturbines op land, CO2-opslag in de grond en restwarmte in de industrie. 
Deze SDE was een essentiële factor bij het krijgen van een acceptabele terugverdientijd bij PV.
Echter sinds 2014 is de energiebelasting per kWh uit het net flink gestegen. Voor elke elektriciteitsverbruiker in Nederland die stroom uit het openbare net betrekt. Namelijk gemiddeld jaarlijks over de laatste 7 jaar 19.7% en per 2020 57.5% (categorie 50001-10 miljoen kWh/jaar). Dit compenseert in snel tempo de aanvankelijke verhoging van de terugverdientijd door het bijna wegvallen van de SDE.

Souverein Advies regelt ook provinciale financieringen. Deze zijn aan te bevelen als een bedrijf echt geen werkkapitaal kan missen. Oplossing kan zijn: gefaseerd PV aanleggen met eigen kapitaal.

 

 

© Souverein Advies 2020 | Reelaar 12 | 7414BV | Deventer | KvK: 05063093